Serwis ITnetsure - serwis IT

Oferujemy usługi utrzymania i serwisu sprzętu wielu producentów. Dzięki naszym usługom wsparcia zapobiegamy nieplanowanym przestojom, które mogą generować koszty spowodowane uszkodzonym sprzętem, dostarczamy na wymianę sprawne urządzenie zgodnie z potrzebami klienta.

 

Wsparcie dla sprzętu takich producentów jak: Cisco (routery, przełącznik Nexus i Catalyst oraz Wireless i Security ASA i PIX), Dell, IBM, HP, SUN, NetApp, EMC i inne 

zabezpieczenie danych osobowych

Bezpieczeństwo

 

Dostarczamy najnowsze dostępne na rynku rozwiązania związane z bezpieczeństwem sieci oraz szyfrowaniem danych, w szczególności z naciskiem na zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z najnowszymi unijnymi wymogami.

 

Informacje

 

 

Pracujemy w godzinach:

 • Poniedziałek 9.00-16.00
 • Wtorek 9.00-16.00
 • Środa 9.00-16.00
 • Czwartek 9.00-16.00
 • Piątek 9.00-16.00

Usługi Serwisowe - Gwarancje - Wsparcie techniczne

 

Wsparcie Serwis W dzisiejszych czasach sieć wymaga niezawodnego działania. Nieplanowane awarie mogą powodować przestój firmy, a to generuje koszty których każdy chciałby uniknąć.

Nasze usługi pozwalają zredukować do minimum przestoje sieci.

 • Zapewniamy usługi gwarancyjne i wymiany sprzętu pozwalające na sprawne i skuteczne prowadzenie firmy
 • Naszym klientom dajemy możliwość konsolidacji wielu platform i różnych producentów na podstawie jednej umowy
 • Gwarantujemy obniżenie kosztów serwisu gwarancyjnego sprzętu
 • Łatwe i szybkie zgłaszanie awarii: telefon, e-mail, platforma internetowa

 

Wspierane platformy:

 

Sieć:

Routing: Pre-ISR (2600, 3600, 3700)
ISR-G1 (800xx, 2800xx, 3800xx)
ISR-G2(1900xx, 2900xx, 3900xx)
ISR -G3 (4200xx, 4300xx, 4400xx)
7200VXRxx, 7300xx, 7600xx, 12000xx
ASR900xx, ASR1000xx, ASR9000xx
Switching: All Switches (1900xx, 2900xx, 2960xx, 3560xx, 3650xx, 3750xx, 3850xx, 4000xx, 4500xx, 6500xx)
Nexus 2000xx, 5000xx, 5500xx
Voice: Voice Gateways (VG-2xx, AS5xxx)
Security: ASA55xx
Storage: MDS9100, MDS9200, MDS9300, MDS9500
Wireless: Controllers (CT55xx, WLC2100, WLC4400)
Wireless Access Point: (APxxxx, CAPxxxx Series)

 

Serwery:

 

Producent   
Seria           
Platforma                                                                                        
Cisco UCS Unified Computing Systems - blades and rackmount servers
Dell EMC PowerEdge R930 i starsze
Fujitsu PRIMEPOWER        Wszystkie
HPE ProLiant Wszystkie od G9 i poniżej
 HPE  HP-UX  HP 9000 and rp - Series through Superdome
 HPE  HP3000  HP 3000 Mpix-based servers
 HPE  Integrity  Itanium-based servers up to Superdome 2
 HPE  DEC  Alpha, VAX, i MicroVAX servers
 IBM  zSeries  Mainframe servers Z12-EC i poniżej
IBM pSeries POWER7 795 and below to RS/6000
IBM iSeries POWER7 i795 and below to AS400
IBM xSeries wszystkie
Lenovo xServer 3250 to 3950 X6
Oracle SPARC SPARC 1 to T5-2, M-Series
Oracle Sun Fire 280R through 25K, all V-Series
Oracle Sun Fire x Most x Series servers (AMD-based)
Oracle Netra Most servers
Quanta Rack Servers All Rackmount servers including Multi -Node
Supermicro Rack Servers Select Rackmount servers including Multi -Node

 

Macierze:

Dell EMC: VMAX, DMX, VNX, CLARiiON, Celerra, Data Domain, Isilon, PowerVault MD, PowerVault TL, EqualLogic
NetApp: FAS Filers and V-Series Filers
Hitachi: VSP, USP-VM, USP-V, HUS-VM, HUS-110, HUS-130, HUS-150, and AMS
IBM: DS8xxx, XIV, Storwize (V7000, V5000, V3700), DS6xxx, DS5xxx, DS4xxx, DS3xxx, Shark, TS3500, TS3400,
TS3310, TS3200, TS3100, 3494 Library, LTO Drives, 3592 Drives, 3590 Drives, and 3588 Drives
HPE: 3PAR, EVA arrays, MSL Libraries, LeftHand, MSA arrays, MDS arrays
Oracle/SUN/STK: StorEdge, STK 9310/9311/9330, SL500E, L700E, SL8500, 4480s, 9490s
Brocade switches: IBM, EMC, HP relabeled versions as well
VCE: Vblock 0/1/1U, 3xx/720


 

Rodzaje Gwarancji SLA:

 

Gwarancje Serwisowe 4H - 4 Godziny

 

WsparcieUsługa wsparcia oferowana przez 24/7/365
(24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku)
Wymiana uszkodzonego sprzętu w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
Opcja uszkodzony nośnik danych pozostaje u klienta.

 

 

 

Gwarancje Serwisowe 4H+FS - 4 Godziny + Serwis u klienta

Usługa wsparcia oferowana przez 24/7/365
Wymiana  sprzętu oraz wymiana przez certyfikowanego serwisanta na miejscu u klienta w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
Opcja uszkodzony nośnik danych pozostaje u klienta. 

 

 

 

Gwarancje Serwisowe NBD - Następnego Dnia Roboczego

IT

Usługa wsparcia oferowana przez 24/7/365
Wymiana uszkodzonego sprzętu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii.
Opcja uszkodzony nośnik danych pozostaje u klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

Gwarancje Serwisowe NBD+FS - Następnego Dnia Roboczego + Serwis u klienta

Usługa wsparcia oferowana przez 24/7/365
Dostawa sprzętu oraz wymiana przez autoryzowanego serwisanta na miejscu u klienta następnego dnia roboczego od momentu podjęcia decyzji przez inżyniera o wymianie. Opcja uszkodzony nośnik danych pozostaje u klienta.

 

Ochrona Danych Osobowych

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO

General Data Protection Regulation (GDPR) czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zastępuje dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE z 1995r.

 

 

 

 

 • O czym należy wiedzieć?
  Kluczowe zmiany w reformie obejmują:
 • Prawo do wiedzy o naruszeniu bezpieczeństwa danych.
  Firmy i organizacje muszą
  1) informować kompetentne organy publiczne zajmujące się ochroną danych osobowych o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych w przypadku, gdy może ono narazić osobę, której dane zostały naruszone oraz
  2) informować o naruszeniu samych zainteresowanych tak, by mogli przedsięwziąć odpowiednie kroki bezpieczeństwa. W Polsce organem publicznym zajmującym się ochroną danych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - GIODO.
 • Silniejsze egzekwowanie zasad bezpieczeństwa. Organy ochrony danych będą mogły karać firmy nie stosujące przepisów UE grzywna w wysokości nawet do 4% ich rocznego globalnego obrotu. Kary administracyjne nie są obligatoryjne, a o ich nałożeniu ma każdorazowo decydować rozpatrzenie indywidualnego przypadku. Organ nakładający karę nie będzie badał winy ani jej stopnia, a jedynie fakt zaistnienia danego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Jedno europejskie prawo ochrony danych zastępuje 28 regulacji działających do tej pory w państwach członkowskich EU. Korzyści finansowe z unifikacji prawa dla firm operujących w UE szacowane są na około 2,3 mld € rocznie.
 • 72 godziny - w takim czasie należy poinformować organ nadzorczy (GIODO) o wykryciu naruszenia bezpieczeństwa danych.
 • Prawa UE muszą być stosowane przy
  1) przekazywaniu za granice danych osobistych przez aktywne w UE firmy oferujące swoje produkty i usługi (w tym bezpłatne) obywatelom UE oraz
  2) gdy firmy te monitorują zachowania osób w UE.
 • „Zasada prywatności w ustawieniach domyślnych” i „Zasada prywatności w fazie projektowania”. Ich podstawowym celem jest „wbudowanie” zasad ochrony prywatności w każdy projekt zakładający przetwarzanie danych osobowych tak, by od samego początku jego istnienia ochrona prywatności stanowiła jego cześć składową.
 • Zwiększenie przez UE bezpieczeństwa danych obliguje firmy i organizacje do adekwatnej ochrony wrażliwych danych osobistych, zdefiniowanych jako:
  "informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądz kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tozsamość osoby fizycznej;"
  Tak szeroka definicja pozwala ując nawet najprostsze informacje odnoszące się do konkretnej osoby nawet niebezpośrednio.
 • POWRÓT
 • Kiedy wchodzi w życie?
 • Rozporządzenie weszło w życie 4 maja 2016 roku.
  Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku.
 • POWRÓT
 • Powiadomienia o Naruszeniach Bezpieczeństwa
 • Artykuł 33. RODO wymaga powiadamiania organu nadzorczego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. W razie takiego naruszenia organ ten musi zostać powiadomiony najpóźniej w ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia. Po upływie tego czasu każde powiadomienie będzie należało opatrzyć wyjaśnieniem, dlaczego dokument wpływa po terminie przewidzianym w Rozporządzeniu.
 • Artykuł 34. RODO zawiera zalecenia dot. zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych:

 • 1. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko
  naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki
  zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu
 • Jednakże dalej ten sam artykuł stwierdza:
 • 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane,
  w następujących przypadkach:
  a) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony
  i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
  w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom
  nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
  b) administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo
  wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą,
  o którym mowa w ust. 1;
  c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany
  zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą
  którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny
  sposób.
 • Badania wykazały, ze im wcześniej powiadamia się o naruszeniu bezpieczeństwa danych, tym dotkliwsze są konsekwencje dla firmy, która do takiego naruszenia dopuściła. W tym przypadku szyfrowanie uważane jest za wystarczający środek uniemożliwiający naruszenie bezpieczeństwa i pozwalający chronić reputacje firm, które naruszenia doświadczyły.
 • POWRÓT
 • Kary
 • Do tej pory w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych winowajca miał czas na uszczelnienie luk w ich ochronie. Przekroczenie wyznaczonego terminu lub niedopełnienie wymogów prawnych skutkowało karą administracyjną. Po wejściu RODO kara administracyjna będzie mogła być wymierzana z automatu bez możliwości odwołania się.
 • Sam system kar został znacząco rozbudowany, a ich wysokość znacznie wzrosła. Wedle Artykułu 83. - Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych - punkt 44 w zależności od skali zaniedbania może wynieść odpowiednio do 10 000 000 EUR lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku (decyduje wartość wyższa) i do 20 000 000 EUR
  lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku.
 • Przykłady zaniedbań podlegających grzywnie:
  - Jeśli Administrator Danych Osobowych (ADO) nie wdrożył odpowiednich środków
  technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę praw osób, których dane
  dotyczą,
  - Jeśli ADO nie uwzględnił ochrony danych w fazie projektowania (na etapie
  projektowania systemu informatycznego),
  - Jeśli ADO nie zgłosił incydentu w ciągu 72h po stwierdzeniu naruszenia,
  organowi nadzorczemu (jeśli incydent skutkował naruszeniem praw lub wolności
  osób fizycznych).
  Z kolei Artykuł 5. - Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych - stwierdza:
  1. Dane osobowe muszą być:
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
  osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
  pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność
  i poufność”).
 • Państwa członkowskie EU maja czas na wdrożenie regulacji RODO do maja 2018. Niektóre kraje UE już rozpoczęły prace nad dostosowaniem swoich przepisów do Rozporządzenia.
  W maju 2015r. holenderski senat zatwierdził projekt korygujący ustawę o ochronie danych osobowych pod kątem RODO. Tym samym Holandia opuściła grupę państw z najsłabszymi systemami prawnej ochrony danych stając się obecnie jednym z europejskich liderów bezpieczeństwa danych.
 • POWRÓT
 • W jaki sposób należy się zabezpieczyć przed karami?
 • ROZWIĄZANIE - SZYFROWANIE DANYCH
 • RODO wymaga od wszystkich firm i organizacji wdrożenia nowych procesów i polityk dających osobom większą kontrole nad swoimi danymi osobowymi.
  Wymusi to powstanie nowych procesów i instrukcji, ponownego przeszkolenia osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych i dostosowania obecnych systemów do nowych realiów prawnych.
 • Kluczowe będzie tez wdrożenie nowych praktyk bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na szyfrowanie przetwarzanych danych, bo jedną z kluczowych wytycznych RODO jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych, a według artykułu 32. ("Bezpieczeństwo przetwarzania”) szyfrowanie jest właściwym do tego środkiem.
 • Wdrożenie szyfrowania prócz spełnienia wymogów RODO przyniesie Administratorom Danych Osobowych (ADO) również wymierne korzyści biznesowe - utrata urządzenia (np. laptopa czy pamięci flash) zawierającego dane osobowe nie będzie musiała prowadzić do kary, jeśli tylko zostało ono wcześniej zaszyfrowane sprawdzonym rozwiązaniem bezpieczeństwa.
 • POWRÓT

Galeria zdjęć

sobota, 11, marzec 2017

Wnioski i Druki

Dokumenty w wersji edytowalnej .docx do pobrania tutaj:

Dokumenty w wersji do odczytu i wydruku .pdf do pobrania tutaj:

Zarządzenia:

 

Kontakt / Lokalizacja

BOTO.BIZ - Gwarancja i Serwis oraz wsparcie dla sprzętu Informatycznego - sieciowego, serwerowego, macierzy i bibliotek taśmowych

Tel. +48 667 977 517
       +48 513 071 084 
       +48 721 557 247

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

BOTO Bogusław Abraham

Os. Wybickiego 18/15

83-300 Kartuzy

NIP: PL5891594712

woj. pomorskie

Zarządzanie infrastrukturą IT

 

Gwarancja i wsparcie serwisowe dla infrastruktury IT

boto.biz